Relationscoach: Därför är vi inte lyckliga tillsammans

Relationscoach Tommy P.A. Larsson berättar om de vanligaste orsakerna till att förhållandet tar slut. Och därmed hur vi kan förhindra detta.
– Det handlar oftast om kommunikation. Att kommunikationen inte fungerar, säger han.


därför är vi inte lyckliga tillsammans relationsproblem.se

Relationscoach Tommy P.A Larsson. Foto: Tommypalarsson.se

Varför tar förhållanden slut?

– Relationer som har varat under många får ofta någon gång problem. Har de träffats som unga är det vanligt att båda förändras med tiden och utvecklas åt olika håll, säger Tommy P.A Larsson som dagligen arbetat med relationer i form av relationscoach, terapeut, författare och utbildare.

– Idag är det också ganska enkelt att separera och ha delad vårdnad. Vilket innebär att man ställer högre krav på varandra. Så efter 20 år är chansen ganska stor att relationer går åt olika håll. Och det är då människor kommer till mig. När förhållandet är jättejobbigt och inte direkt när problemet börjar. Detta gör det också svårare att rädda förhållandet.

– Det är lättare att släcka en papperskorg än ett helt hus som brinner. Någon kanske har varit otrogen, eller saknar närhet, säger Tommy P.A. Larsson.

Hur ska man undvika att komma dit?

– För att behålla en relation krävs ett arbete. Ett arbete som handlar om att se varandra och sig själva på alla nivåer.

– De flesta kollar ju bara tv på kvällarna istället för att möta varandra. Det är många faktorer som påverkar.

Vad menar du med det lilla barnet?

– När par går in i en relation och blir förälskade så möts de på alla nivåer. Både de intellektuella och professionella vuxna och de små barnen inuti. Det barn som de inte visar för andra. Exempelvis på jobbet där de ofta enbart visar upp yrkesrollen. Den vuxet professionella och intellektuella personen utan kontakt med känslorna.

– Det är därför det är så härligt att bli förälskad, att bli sedd på alla nivåer.

– Med tiden glömmer de bort att se den lilla pojken eller flickan i sig själva och i sin partner. Ofta hamnar de i ett ordkrig där båda har sitt osedda och skrikande barn inom sig som kräver att den andra ska se det och de egna behoven.

Vad ger då du för råd till de som kommer till dig med dessa problem?

– Livscoaching handlar för mig om att ställa frågor och inte om att ge råd. Jag ser till att båda parter blir hörda. Både inför sig själva och inför sin partner. Genom coaching kan de få tillfälle att se på situationen från olika vinklar. Att lösa upp de fastlåsta knutarna.

– Om vi väljer att arbeta terapeutiskt kan det handla om att hjälpa klienterna att se vilka mönster som finns med från det förflutna. Att kunna se vad som är sant och utifrån det ta sanna beslut: Vem är jag? Varför har vi inte sex med varandra? Kan jag förlåta en otrohet?

 

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Har du däremot frågor som du vill ha svar på rekommenderar vi dig att vända dig till vår expert på vårt forum.