Lösa relationsproblem

För att lösa era relationsproblem måste ni hitta ett sätt att kommunicera och att se varandra, med nya ögon. Det kan ni få hjälp med i parterapi eller familjerådgivning. Om ni redan har skilt er kan samarbetssamtal hjälpa för er som har barn.


Parterapi – inte bara en sista lösning

I parterapi får ni hjälp att prata med varandra och hjälp att sätta ord på det ni inte kan säga. Parterapi gör också att ni får hjälp att se varandra på riktigt, ofta från nya perspektiv.

Människor använder ofta parterapi som en sista utväg. Men parterapi kan användas under hela relationen. Kom ihåg att även den bästa relationen behöver underhållas med exempelvis parterapi.

Den vanligaste formen av parterapi kallas för emotionellt fokuserad parterapi (ETP). Den fokuserar på era samtalsmönster och lär er att skapa känslomässiga band till varandra och se varandra ur andra perspektiv. Läs mer om parterapi här.

Kommunen erbjuder familjerådgivning

Alla kommuner har som skyldighet att erbjuda familjerådgivning för de par som känner att de behöver det. Detta gäller för alla par, med eller utan barn. Priserna varierar beroende på kommun men ligger mellan 150-500 kronor.

Samarbetssamtal – för er som skiljer er

Relationsproblem

Om ni ligger i en skilsmässa och har barn tillsammans så erbjuder kommunen samarbetssamtal. Där kan ni diskutera sådana saker som har med barnen att göra såsom vårdnad, umgänge och nya rutiner.

Du kan också vända dig hit

Svenska kyrkan erbjuder familjerådgivning för alla. Det finns även massor av privata rådgivare såsom psykologer eller psykoterapeuter. Dessa är dock ganska dyra.

Fråga vår relationsexpert

Om du har några frågor kan du också vända dig till vår terapeut och relationsexpert Maryam Karim Khani. Hon svarar på frågor i vårt forum.