Så ofta behöver du ligga för att vara lycklig

Sex mer än en gång i veckan gör dig inte lyckligare. Det slår forskare i Kanada fast denna månad.


photo-1432105344056-6c8fc3286af3Forskare i Kanada har gjort en så kallad meta-analys, där de gått igenom resultaten av ett flertal studier. Sammanlagt har man frågat över 25 000 amerikaner i åldrarna 18-89 år om sex och lycka. Analysen fann att personer i ett förhållande eller äktenskap var lyckligare ju mer sex de hade.

Däremot såg man att par som hade sex mer än en gång i veckan inte nödvändigtvis var lyckligare än de som ”bara” hade sex en gång i veckan. En gång i veckan räcker alltså för att behålla ett intimt och romantiskt förhållande.

Lycka kan också kopplas till inkomst, ju högre inkomst man har desto lyckligare är man. Men denna koppling, visade forskarna var inte like stark som mellan sex och lycka.

För singlar såg resultaten helt annorlunda ut. Där såg man ingen länk alls mellan hur mycket sex man hade och hur lycklig man var.