Parterapi

Om ni har svårigheter med att lösa er problem och att mötas, kan hjälp från någon utomstående läka eller stärka ert förhållande.


Parterapi

Parterapi – emotionellt fokuserad

Den typen av parterapi som kallas för emotionellt fokuserad parterapi (ETP) är den vanligaste formen av parterapi i dag. Om det finns våld eller missbruk i relationen så rekommenderas dock inte denna typ av terapi.

När samspelsmönster går fel

Närhet, kärlek, sex, omtanke, stöd, trygghet, gensvar och liknande är sådana saker som vi tar för givet att vi ska få i en relation. Och när vi inte får detta reagerar vi. Men reaktionerna kan se olika ut. Vissa reagerar genom att bli tystare och drar sig undan vilket bara späder på ensamhetskänslorna.

Detta ger dock motsatt effekt hos partnern då denna kanske inte förstår varför den andra drar sig undan. Detta är ett samspelsmönster som går fel. Och ju fler samspelsmönster som går fel, desto mer glider personerna ifrån varandra.

Skapa känslomässiga band

I parterapin blir era samspel tydliga och synliga. Ni lär er att se hur ni båda bidrar till detta samspel och att det inte är någons fel. Istället fokuserar terapin på hur ni ska bryta dessa mönster och lär er hur ni ska se och stötta varandra.

Otrohet behöver inte vara slutet

Om någon har varit otrogen kan det vara svårt att läka relationen igen, men det behöver inte innebära slutet på relationen. Om ni båda är redo och vill kan ni med professionell hjälp rädda ert förhållande trots allt.

Den som har varit otrogen måste avsluta sin andra relation omedelbart och också kunna ge konkreta bevis på detta. Det är också viktigt att den som har varit otrogen är helt ärlig. Dessutom är det viktigt att fundera över hur mycket du som är sårad vill veta. Fundera på det innan du ställer frågorna.

Du som har varit otrogen måste också vara beredd på att din partner kommer att behöva ha ökad kontroll till dess att hen kan lita på dig igen. Du måste acceptera och förstå detta kontrollbehov ett tag och kämpa för att återvinna din partners tillit.

Detta kan vara mycket svårt för båda parter. Om att förlåta och att våga lita igen. Ibland krävs professionell hjälp.

Vid våld eller missbruk

Om du på något sätt fruktar för ditt liv eller för din och dina barns säkerhet ska du i första hand ringa polisen eller en kvinnojour/mansjour.

Det är först när våldet är under kontroll som ni behöver terapi.

Om det finns ett missbruk hos din partner ska du få denna att söka hjälp. Ibland söker inte missbrukare hjälp förrän de inser att de kommer att förlora allt om de inte slutar med sitt missbruk.

När din partner eller du som missbrukare får hjälp kan ni sedan som familj, eller som par, få en viss typ av terapi som är specialiserad på denna problematik.

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Har du däremot frågor som du vill ha svar på rekommenderar vi dig att vända dig till vår expert på vårt forum.