I stället för parterapi: Filmkväll

För att minska risken för relationsproblem och separation så kan det vara lika bra att se en film som att boka tid hos en parterapeut. Detta enligt forskning.


I en amerikansk studie så följde man massor av nyförlovade par.

En kontrollgrupp bestod av par som fick se på fem filmer med parrelationer som huvudtema. Efter varje film fick de följa ett särskilt samtalsformulär om hur deras egen relation såg ut i förhållande till handlingen i filmen.

En annan kontrollgrupp fick gå i parterapi med fokus på kommunikationsmönster och acceptens.

Den tredje kontrollgruppen gjorde ingenting alls.

Tre år efter försöket så hade 25 procent av de par som varken sett filmerna eller gått i parterapi separerat. Medan bara elva procent från filmgruppen och från parterapigruppen hade separerat.

Enligt forskarna i denna studie så beror resultatet på att de flesta vet hur man borde agera i en relation, men genom en film så kan man få upp ögonen om hur man verkligen agerar.

Du kan själv göra filmsamtalsmetoden med din partner. I länken finns både filmtips och samtalsguide.